1. Informacje ogólne

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.herse.com jest Herse 1868 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Sukiennicza 8/U3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000835209, posiadająca REGON: 385832765, NIP: 6762579349.

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

– pod adresem Herse 1868 Sp. z o.o., ul. Sukiennicza 8/U3, 31-069 Kraków,

– telefonicznie pod numerem infolinii dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: +48 786 450 139 (koszty wg taryfy),

– poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@herse.com,

– przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Herse

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Herse 1868 Sp. z o.o. przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.herse.com.

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.

4. Instrukcja zakupu

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru w danym rozmiarze, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Dalej”, jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany, następuje przeniesienie do panelu logowania / zakładania konta.

4.3. W panelu logowania / zakładania konta należy wprowadzi dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po założeniu konta / zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień; możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie; zapamiętanie adresów wysyłek.

4.5. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.6. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności.

4.7. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.8. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.9. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez Herse 1868, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.11. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.12. Herse 1868 Sp. z o.o. może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem. 

5. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Herse 1868 Sp. z o.o. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Herse 1868 Sp. z o.o. zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.3. Herse 1868 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Herse 1868 Sp. z o.o. może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. 

8.2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres lub odbiór stacjonarny, to czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.

8.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach akcji specjalnych.

8.5. W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z aktualnie dostępnych płatności online realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana firma kurierska.

9. Formy płatności za zamówienie

9.1. Przelew: dostępne są przelewy online dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów lub przelew bezpośrednio na rachunek bankowy.

9.2. Karta płatnicza: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku, gdy Klient jest posiadaczem jednej z wymienionych kart umożliwiających dokonywanie płatności w Internecie, płatność odbywa się za pośrednictwem BlueMedia S.A. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez Klienta karty.

9.3 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

9.4. UWAGA: Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, a należy przesłać niezmieniony e-mail do Herse 1868 Sp. z o.o., na adres: info@herse.com.

10. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.herse.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Herse 1868 Sp.z o.o. może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

11. Wykonanie umowy – termin 

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy (lub odbiorze we wskazanym salonie stacjonarnym), Herse 1868 Sp. z o.o. zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Herse 1868 Sp. z o.o. niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Koszt dostawy

12.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Europy (UE, Szwajcaria oraz Norwegia), UK i USA.

12.2. Dostawa na terenie Polski za pośrednictwem DPD oraz inPost jest bezpłatna. Dostawa za pośrednictwem UPS Standard do pozostałych krajów Unii Europejskiej również jest bezpłatna.

12.3. Koszt dostawy za pośrednictwem DHL do krajów Unii Europejskiej oraz za pośrednictwem DHL lub UPS poza Unię Europejską uzależniony jest od wymiaru paczki i wynosi:

–          w przypadku małego gabarytu (dzianina oraz spodnie) – 100,00 PLN brutto;

–          w przypadku dużego gabarytu (płaszcze, garnitury lub marynarki) – 175 PLN brutto;

13. Odstąpienie od umowy

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Herse 1868 Sp. z o.o. jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

– pocztą na adres: Herse 1868 Sp. z o.o. ul. Sukiennicza 8/U3, 31-069 Kraków,

– przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@herse.com,

– przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza zwrotu dostępnego na stronie sklepu internetowego pod tym linkiem,

Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności.

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Herse 1868 Sp. z o.o. zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Herse 1868 Sp. z o.o.), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Herse 1868 Sp. z o.o. została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.

13.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie – na przykład w przypadku zwrotu do salonu stacjonarnego sprzedawca może zaproponować zwrot należności w gotówce, na co Klient może, ale nie musi wyrazić zgodę. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.

13.7. Herse 1868 Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.

13.8. Rzeczy należy odesłać na adres: Herse 1868 Sp. z o.o., ul. Szybowa 7A, 44-244 Żory, tel. 786 450 139 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Herse 1868 Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Reklamacje

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Herse 1868 Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Herse może być reklamowana, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

14.3. Reklamację można złożyć w stacjonarnym miejscu zakupu lub drogą pocztową.

14.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Towar należy odesłać na adres: Herse 1868 Sp. z o.o., ul. Krucza 51, 00-022 Warszawa.

14.5. Herse 1868 Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

14.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: info@herse.com.

14.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w punkcie stacjonarnym, należna Klientowi kwota pieniężna wraz z ewentualnym przysługującym zwrotem kosztów, zostanie zwrócona Klientowi w salonie, w którym złożona została reklamacja.

14.8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem Herse 1868 Sp. z o.o., Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

14.9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej w punkcie stacjonarnym – Klient otrzyma o tym informację w zależności od wyboru Klienta poprzez wiadomość e-mail lub sms i jest zobowiązany odebrać towar w salonie, w którym składał reklamację w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

15. Wystawienie faktury

15.1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.  

15.2. Herse 1868 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

15.3. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta, iż  momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury korygującej przez Herse 1868 Sp. z o.o. Herse 1868 Sp. z o.o. wystawia fakturę korygującą z chwilą zwrotu towaru do Herse 1868 Sp. z o.o., co stanowi spełnienie warunków do wystawienia faktury korekty.

16. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Herse 1868 Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.